עמוד הבית / חדשות / הגשת מועמדות לתארי Fellow ו-Diplomate של ICOI

הגשת מועמדות לתארי Fellow ו-Diplomate של ICOI

אנו שמחים להודיע כי ניתן להגיש מועמדויות לתארי ICOI Fellow ו-ICOI Diplomate, לקראת הבחינות שיתקיימו בכנס הבינלאומי הדו-שנתי באילת בחודש נובמבר 2017.

הטפסים הקיימים באתר הנם “טפסים חכמים” – יש להוריד את הטופס ולמלא אותו בהקלדה ע”ג המחשב (בתוכנת Acrobat Reader).

דרישות לקבלת תואר ICOI Fellow

דרישות-קדם: חברות פעילה ב-ICOI

מי יכול להגיש מועמדות: כל חבר ב-ICOI העוסק בהשתלות, שיקום על-גבי שתלים או ייצור תותבות לשתלים

דרישות מועמדות:

 1. הגשת רשימה של 20 מקרי שתלים, בהם השתלים בוצעו לפני שנה אחת לפחות.
  1. למועמדים המשתילים ומשקמים: כל מטופל הוא מקרה אחד, ללא קשר למספר השתלים שהושמו. עם זאת, ניתן לכלול את השיקום של אותו מטופל כ”מקרה” נוסף.
 2. את רשימת המקרים יש להגיש בצורה דיגיטלית.
 3. הצג סימוכין לכך שהשתתפת בלפחות 100 שעות לימודי המשך בתחום ההשתלות (כולל קורסים אונליין) במהלך 5 השנים האחרונות.
 4. צרף מכתב המלצה אחד מ-ICOI Fellow, ICOI Master, ICOI Diplomate או חבר וועדת התארים של ICOI.
 5. צרף קורות חיים עדכניים

 דרישות לשמירה על תואר ICOI Fellow:

 • על חברי ה-Fellow לחדש את חברותם ב-ICOI מדי שנה, ולהגיע לכנס המאורגן או נתמך על-ידי ICOI לפחות פעם ב-3 שנים.
 • על חברי ה-Fellow לצבור 100 שעות לימודי המשך בתחום ההשתלות במהלך 5 השנים שלאחר קבלת התואר.

דרישות לקבלת תואר ICOI Diplomate

דרישות-קדם: חברות פעילה ב-ICOI ותואר קודם של ICOI Fellow או ICOI Master

מי יכול להגיש מועמדות: כל חבר ICOI בעל אחד התארים לעיל שעוסק כיום בהשתלות או בשיקום על-גבי שתלים.

דרישות מועמדות:

 1. הגשת רשימה של 120 שתלים שהושלמו:
  1. לרופאים שמשתילים אך לא משקמים: המקרים צריכים לכלול 120 שתלים או יותר שהשתלתם לפני 3 שנים לפחות.
  2. לרופאים שמשתילים ומשקמים: המקרים צריכים לכלול 120 שתלים ושיקומים, שבוצעו לפני 3 שנים לפחות.

את המקרים יש לתעד על-גבי טופס מיוחד הכלול בטפסי הגשת המועמדות.

אנא השתמשו בשיטת הקידוד הבאה לתיאור המקרים שלכם על-גבי טופס המועמדות:

 • סוג השתל: RF– בצורת שורש, SD– שתל צר, PF– בצורת פלאטה, SP– סובפריאוסטלי, NRI– רכס צר
 • טיפולים נוספים: GTR– רגנרציית רקמה מודרכת, ABG– שתל עצם אוטוגנית, SA– הרמת סינוס, STG– שתל רקמה רכה, CBCT– הדמיית סי.טי.
 • סוג השחזור: SCR– כתר בודד, FBR– גשר קבוע, OD– תותבת-על, POD– תותבת-על חלקית, FDP– תותבת קבועה-נשלפת
 • מצב נוכחי: SF– תפקוד מספק, CF– תפקוד בסכנה, FR– נכשל והוצא, LR– אבד למעקב
 1. מבין 120 המקרים שפירטתם, הגישו 20 מקרים יחד עם טופס המועמדות. את המקרים יש לפרט בנפרד על-גבי הטופס, כדלהלן:
  1. 10 מקרים צריכים להיות בעלי וותק של לפחות 3 שנים ולהציג גיוון מסוים בבחירת השתלים, הטיפולים הנלווים, עיצוב השחזור ו/או החומרים שבשימוש.
  2. 10 מקרים מתקדמים – טיפול ברכסים נמוכים או צרים, או שימוש בתהליכים שיקומיים וטכניקות מתקדמות.

יש לתעד את 20 המקרים במלואם – שקופיות רקע על המטופל, צילומי רנטגן לפני ואחרי הטיפול, צילומים פוטוגרפיים, סריקות, טפסי ההערכה הטרום-ניתוחית, טפסי הסכמה חתומים וכיו”ב. את התיעוד יש לערוך במצגת ממוחשבת (Power Point / Keynote).

מבין 20 המקרים, יש לבחור 2 מקרים המתפקדים מזה לפחות 3 שנים ולהביאם לבחינה בעל-פה, יחד עם מקרה מורכב נוסף שסיימת לאחרונה – בבחינה יש להציג את המקרים כמצגת ממוחשבת, שתכלול צילומי רנטגן ותמונות קליניות. הבא עמך גם את 20 המקרים שהגשת, למקרה שהבוחן ירצה לראות גם אותם. הועדה הבוחנת עשויה לדרוש הצגת מקרים נוספים.

 1. הצג תיעוד של לפחות 250 שעות לימודי המשך במהלך 5 השנים שלפני הגשת המועמדות – כולל קורסי אונליין, וכולל קורסים וסמינרים שהנחית / לימדת בעצמך.
 2. הצג עדויות לכך ש:
  1. היית מחבר או מחבר-שותף של לפחות מאמר או דיווח מקרה אחד אודות השתלות שיניים; או
  2. הצגת לפחות 2 הרצאות או פוסטרים בכנסי השתלות במהלך 5 השנים האחרונות
 3. הצג 2 מכתבי המלצה מבעלי תואר Diplomate או מחברי וועדת התארים המתקדמים של ICOI, המעידים על הידע שלך בהשתלות ובשיקום על גבי שתלים.
 4. צרף קורות חיים עדכניים.
 5. בחינת ה-Diplomate תיערך במהלך כנס ICOI באיזורך, ותכלול בחינה בכתב וראיון בעל-פה.

דרישות לשמירה על תואר ICOI Diplomate:

על חברי ה-Diplomate לחדש את חברותם ב-ICOI מדי שנה, ולהגיע לכנס המאורגן או נתמך על-ידי ICOI לפחות פעם ב-3 שנים.

על חברי ה-Diplomate לצבור 150 שעות לימודי המשך בתחום ההשתלות במהלך 5 השנים שלאחר קבלת התואר.

 

לבירור אודות תהליך ההגשה, הגשת הטפסים ותשלום עבור המועמדות – אנא פנו למזכירת העמותה, גב’ כוכי זיכרמן, בדוא”ל cohi.amuta@gmail.com