עמוד הבית / חדשות / ערב לימודי ובחירות להנהלת העמותה – 8.9.2015

ערב לימודי ובחירות להנהלת העמותה – 8.9.2015

 

ביום ג’, 8 בספטמבר 2015, בשעה 18:00 בערב תתקיים האסיפה הכללית של העמותה הישראלית להשתלות דנטליות, בשילוב עם הערב הלימודי של העמותה.

במהלך האסיפה, תתקיימנה בחירות לוועד העמותה ולנשיאות העמותה לשנים 2016-2017. במידה והנכם רואים עצמכם כשירים לכהן בוועד ולתרום מזמנכם וממרצכם להצלחת מטרותינו המשותפות – אנא הגישו מועמדות למזכירת העמותה, כוכי זיכרמן, בדואר אלקטרוניcohi.amuta@gmail.com.

המועד האחרון להגשת המועמדות – יום ו’, 7 באוגוסט 2015, בשעה 16:00.

תקנון העמותה המלא, ובו הקריטריונים להגשת מועמדות לוועד העמותה ולתפקיד הנשיא, זמין לעיונכם באתר האינטרנט של העמותה ובלחיצה על קישור זה: תקנון העמותה

עמותה הזמנה ספטמבר2015